webleads-tracker

Wdrażamy systemy i procedury ECM

 

 
Mają Państwo do zrealizowania projekt Entreprise Content Management (ECM) ? Chcieliby Państwo  wdrożyć lub ulepszyć  dotychczasowe oprogramowanie, a także mieć do dyspozycji zespół specjalistów, który uwzględni specyfikę funkcjonalną i techniczną Państwa przedsiębiorstwa ?
 

Sollan developpement służy radą w zakresie wdrażania projektów ECM  

 

SŁUŻYMY RADĄ
 • Analizujemy procesy biznesowe
 • Doradzamy na każdym etapie wdrożenia projektu ECM
 • Udzielamy  wsparcia pracownikom Państwa przedsiębiorstwa (na podstawie umowy zlecenie z wykorzystaniem środków własnych)
 • Dokonujemy personalizacji rozwiązań
 • Wdrażamy workflows
 • Rozwiązujemy problemy techniczne związane z wdrożeniem systemów
 • Organizujemy szkolenia dopasowane do Państwa potrzeb
 • Nasi partnerzy zapewniają konserwację oprogramowania (TMA) 

Specyfika techniczna i biznesowa przedsiębiorstwa jest dla nas bardzo ważna. Nie zapominają o tym również nasi partnerzy, którzy udzielają Państwu wsparcia przez cały czas trwania projektu; od określenia założeń po jego wdrożenie. Doświadczony zespół proponuje sprawdzone rozwiązania nie tylko w ramach wdrażania nowego oprogramowania czy nowych procedur, ale także poprawy funkcjonowania już istniejących rozwiązań. Testy przeprowadzane przez naszych specjalistów pozwalają na utrzymanie wysokiej jakości naszych usług. Zajmujemy się realizacją projektu w oparciu o warunki umowy ryczałtowej.

 

„Sprawiamy, że asysta zarządzania projektem staje się bliższa asyście realizacji projektu. Tworzymy ściślejsze powiązania między departamentami IT, a wymogami funkcjonalnymi” » T. Dechilly,  dyrektor ds. technologii (CTO)

   

Zawsze uwzględniamy specyfikę projektu ECM i kompetencje członków naszego zespołu.

WARTO WYBRAĆ SOLLAN:
 • Sprawdzona wiedza funcjonalna i techniczna
 • Specjalnie opracowana metodologia projektów ECM sprawia, że to na nas spoczywa ciężar związany z realizacją projektu. Służymy radą przez cały czas jego trwania; od określenia założeń po samo wdrożenie
 • Jesteśmy bezkonkurencyjni na rynku. Korzystamy bowiem w takim samym stopniu z autorskich rozwiązań, co z wolnego oprogramowania

Zapewniamy naszym specjalistom doskonałe warunki pracy, a tematyka elektronicznego obiegu dokumentów nie ma przed nimi żadnych tajemnic. Te czynniki pozwalają im pracować nad każdą technologią ECM z uwzględnieniem wszystkich wymogów jakie muszą spełniać projekty ECM. Odpowiedzialny za wdrożenie projektu zespół charakteryzuje funkcjonalna i techniczna wiedza, poparta dogłębną znajomością organizacji i specyfiki zarządzania działami Handlu, Marketingu, Komunikacji, Logistyki ,Metod, Finansów, Prawa, Organizacji, Informatyki, Zasobów ludzkich, a także departamentu Ryzyka Operacyjnego i  Zgodności.

 

Nasze profesjonalne podejście do klienta biznesowego pozwala nam lepiej zrozumieć problemy związane z obiegiem różnych typów dokumentów w różnych działach przedsiębiorstw ( dokumentacja ustrukturyzowana, ramy jakościowe, dokumentacja prawna, dokumenty multimedialne, poufne dane itd.), a także stworzyć rozwiązanie niemal „szyte na miarę” Państwa potrzeb.

 

„Funkcjonalna i techniczna wiedza naszego zespołu sprawia, że możemy Państwu zapewnić efektywnie wdrożenie naszych rozwiązań” T. Dechilly,  dyrektor ds. technologii (CTO)

 

Służymy Państwu naszym doświadczeniem w zakresie wdrażania rozwiązań ECM