webleads-tracker

 

Słowniczek ECM

B

BPM : Business Process Management (Zarządzanie procesami biznesowymi) - polega na modelowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu zdobyczy informatyki celem ich optymalzacji i automatyzacji.

Big Data : Zjawisko wzrostu ilości przetwarzanych danych w przedsiębiorstwach.

 

C

Case Management : (Zarządzanie przypadkami) -  System wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi. Jest wysoce skuteczny w zarządzaniu dokumentacją, a także pozwala na optymalizację procesów, podpowiadając działania, które należy podjąć na każdym etapie przetwarzania dokumentacji. System ten oferuje także skuteczny mechanizm sprawozdawczy.

CMS: Content Management System (System zarządzania treścią) -  Oprogramowanie, które umożliwia tworzenie stron internetowych i aplikacji multimedialnych, a także ich późniejszą aktualizację.

Certyfikat klucza publicznego: Elektroniczne zaświadczenie pozwalające ustalić autora podpisu elektronicznego, który jest odpowiednikiem podpisu odręcznego.

 

D

DAM : Digital Asset Management (Zarządzanie danymi cyfrowymi ) -  Oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie treściami multimedialnymi takimi jak obraz, dzwięk czy wideo. 

DMS : Document Management System  (System zarządzania dokumentami) - Jeden z obszarów w dziedzinie ECM. Odnosi się do oprogramowania, które umożliwia przepływ i zarządzanie danymi przedsiębiorstwa. 

 

E

ECM : Enterprise Content Management - Zbiór narzędzi i metod ułatwiających zarządzanie treścią. Za tym pojęciem kryją się przede wszystkim zagadnienia związane z wykorzystaniem i zachowaniem nieustrukturyzowanych danych  przedsiębiorstwa.

ESN : Entreprise social networking (Firmowe portale społecznościowe) - Platformy komunikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa. Wykorzystywane w celach służbowych, są odpowiednikami publicznych serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter.

EIM : Enterprise information Management. Voir ECM.

 

K

KM : Knowledge Management (Zarządzanie wiedzą) -  jeden z obszarów ECM, który zakłada jak najlepsze wykorzystanie zasobów wiedzy przedsiębiorstwa.

 

P

PESV2 : PESV2  - druga wersją standardowego protokołu komunikacyjnego, umożliwiającego wymianę informacji księgowych pomiędzy organami centralnymi i terytorialnymi w zakresie dematerializacji operacji rachunkowości publicznej.  Wdrożenie protokołu PESV2 musi nastąpić najpóźniej 1 stycznia 2015 roku.

Podpis elektroniczny : stanowi gwarancję integralności przesyłanego dokumentu. Osoba, która złożyła podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność za treśći zawarte w dokumencie. Z podpisem elektonicznym wiążą się również pojęcia certyfikatu elektronicznego i znacznika czasu. Ten ostatni znajduje zastosowanie w przypadku dokumentów o wartości  dowodowej.

 

S

Saas: Software as a service (Oprogramowanie jako usługa) -  termin ten obejmuje oprogramowanie zainstalowane nie na urządzeniach użytkowników lecz na zdalnych serwerach.  Model płatności usług Saas nie wymaga zakupu licencji, zakłada bowiem najczęsciej cykliczne opłaty (abonament).

 

W

Wartość dowodova : Prawne uznanie dokumentu elektronicznego, zawierające podpis elektroniczny, który stanowi gwarancję integralności przesyłanego dokumentu.

WCM : Web Content Management  - termin ten obejmuje technologie zarządzania treścią web. 

Wolne oprogramowanie: Użytkownicy tego rodzaju oprogramowania, w przeciwieństwie do użytkowników oprogramowania własnościowego, posiadają swobodny dostęp do jego kodu źródłowego.

Workflow : Zautomatyzowany proces biznesowy, w trakcie którego informacje są przekazywane pomiędzy uczestnikami procesu celem wykonania pracy zgodnie z ustalonymi regułami.  Pozwala m.in na określenie udziału pracowników w realizacji poszczególnych zadań, co przekłada się na zwiększenie ich efektywności.

 

X

XML : Uniwersalny język formalny , w którym dane zapisywane są w formie tekstu. Służy prezentowaniu różnych danych w ustrukturalizowany sposób. Umożliwia więc tworzenie dokumentacji.

 

Z

Znacznik czasu  Usługa datowania dokumentów, która nadaje dokumentom wartość dowodową.