webleads-tracker

 

ECM «źródłem wydajności przedsiębiorstwa»

Nasze przedsiębiorstwo działa w trzech obszarach : Sollan Consulting, Sollan Developpement i Sollan Software.  Oferujemy wsparcie we wszystkich projektach ECM, służymy profesjonalną radą na wszystkich płaszczyznach naszej działalności.

 

CMS, Intranet

Narzędzia te pozwalają zastosować podejście oddolne w zakresie zarządzania zasobami internetowymi czy oprogramowaniem wewnętrznym. Przyczyniają się także do znacznego wzrostu wydajności komunikacji w przedsiębiorstwie.

 

 

Narzędzia współpracy

Efektem wdrożenia tego rodzaju oprogramowania jest wzrost wydajności zespołu, większa dynamika pracy, zwiększenie nacisku na pracę nad wspólnymi projektami, wzmocnienie spójności działań przedsiębiorstwa.

 

 

DAM (Digital Asset Management)

Oprogramowanie DAM pozwala na wzbogacenie dokumentów wideo, audio czy obrazu o nowe treści, przyczyniając się do pełnego wykorzystania ich potencjału.  

 

 

Dematerializacja

Proces umożliwia przejście z wersji papierowej na elektroniczną celem efektywnego wykorzystania potencjału zasobów dokumentalnych przedsiębiorstwa, a także uproszczenia procesu wymiany informacji. Dematerializacja pozwala na znaczne podniesienie wydajności pracy, a także sprawia, że przedsiębiorstwa są w stanie błyskawicznie reagować na zmiany. 

 

 

DMS  (System zarządzania dokumentami)

System zarządzania dokumentacją odnosi się do oprogramowania, które umożliwia tworzenie, zarządzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie dokumentów w uproszczony sposób, co przekłada się na znaczne usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie.

Wyszukiwarki

Pozwalają na szybkie odnalezienie pożądanych treści przyczyniając się tym samym do wzrostu wydajności i skuteczności działań przedsiębiorstwa.

 

 

Tworzenie dokumentacji

Proces ten pozwala na tworzenie treści całkowicie bądź częściowo ustrukturyzowanych.

 

 

Firmowe portale społecznościowe

Firmowe portale społecznościowe pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału portali społecznościowych. Przyczyniają się bowiem do poprawy przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Zapewniają ponadto spójność danych przedsiębiorstwa, a także są dowodem pomysłowości.

 

 

Case Management | Workflow, BPM (Zarządzanie procesami biznesowymi)

Systemy te pozwalają na zwiększenie efektywności działań przedsiębiorstw. Skracają czas podejmowania decyzji, przyczyniając się tym samym do zwiększenia wydajności pracy.