webleads-tracker

 

Maarch, archiwizacja elektroniczna i zarządzanie dokumentacją   

 

Rozwiązanie open-source

Maarch oferuje zestaw narzędzi i aplikacji wolnoźródłowych napisanych w języku w PHP, które są dostosowane do ograniczeń przeglądarek celem bardziej efektywnego zarządzania obiegiem dokumentów. Rozwiązanie to pozwala również sprostać problemom związanym z systemem archiwizacji elektronicznej dokumentów (SAE). Oprogramowanie jest wyposażone w  moduł zarządzania pocztą elektroniczną.

 

www.maarch.org

 

 

Powrót do technologii