webleads-tracker

Dodawaj notatki, twórz rozdziały, współpracuj

Trimly usprawni współpracę między Twoimi zespołami, co przełoży się na wzrost produktywności. Odkryj możliwości oferowane przez to rozwiązanie.

 
Dodawaj notatki
Dodawaj notatki do plików multimedialnych, by łatwiej współpracować.
Dziel na rozdziały
Edytuj materiały multimedialne, automatycznie dziel pliki wideo na rozdziały, wstawiaj znak wodny.
 

 

 
   

 

Współpracuj
Rozwiązanie oferuje funkcje udostępniania, które można później ograniczyć, by zmobilizować różnych współpracowników oraz wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie.