webleads-tracker

 

DeltaXML – sztandarowym rozwiązaniem porównywania plików XML

Comparaison et synchronisation de fichiers XML

DeltaXML jest bibiloteką pozwalającą porównywać i synchronizować pliki XML.Rozwiązanie wskazuje użytkownikowi różnice pomiędzy dwóma wersjami dokumentów. Funkcja ta może bowiem okazać się kluczową dla niektórych przedsiębiorstw, zwłaszcza tym, dla których zależy na automatycznym wyszukiwaniu zmian  pomiędzy dwóma wersjami dokumentu. Oprogramowanie to pozwala także na scalenie dokumentu modyfikowanego przez dwóch różnych użytkowników.