webleads-tracker

 

 

Architekt JAVA J2EE

Kandydatura /ref SOF-ARCHI

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres recrutement@sollan.com 

Posiadasz  doświadczenie w architekturze oprogramowania?
Masz chęć nabycia nowych umiejętności ?
Lubisz wyzwania i poszukiwanie rozwiązań zgodnych z złożonymi wymaganiami technicznymi i funcjononalnymi ?
Chciałbyś przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i być współtwórcą jego sukcesów ?
 
 
Sollan rekrutuje Architekt JAVA J2EE

 

Wymagania

  • Wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne (inżynier)
  • Min. 4 lata doświadczenia architektonicznego oraz developerskiego w środowisku Java/J2EE
  • Zainteresowanie nowymi technologiami, umiejętność szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów
  • Dobra organizacja i łatwość podejmowania decyzji w obliczu nowych problemów technicznych i funkcjonalnych
     

 

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku  będzie odpowiedzialna za dokonywanie wyborów technicznych. Tym samym będzie ona czuwać nad projektami, a także uczestniczyć w pracach R&D.
W zakresie obowiązków leży ponadto projektowanie docelowej architektury, a także sporządzanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb klienta. Chodzi m.in o uwierzytelnienie czy też ograniczenia sieciowe.
 
W ramach obowiązków, zatrudniony na tym stanowisku pracownik nadzoruje pracę podległego mu zespołu, współpracując z szefem projektu. Ponadto uczestniczy on w procesie szkolenia pracowników niższego szczebla, a także odpowiada za utrzymywanie dobrych praktyk rowoju i jakości kodu.
 
Osoba zatrudniona pełni funkcje referenta technicznego – bierze udział w projektach jeszcze w  fazie przedsprzedaży.   Zakres jej obowiązków obejmuje również projektowanie funcjonalne.
 
 Architekt JAVA wskazuje i ocenia jakość nowych rozwiązań i produktów naszych partnerów,  z uwzględnieniem przydatności ich oprogramowania w stosunku do najczęściej napotykanych problemów.
 
W trosce o nieustanne podwyższanie standardów neutralności technologicznej Sollan, a także dalsze doskonalenie kompetencji zawodowych, pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie uczestniczyć w szkoleniach zawodowych.
 
Od zatrudnionej na tym stanowisku osoby wymaga się także znajomości :
 
  • technologii : Java J2EE, GWT, Hibernate, Tomcat, XML, Lucene/Solr, MySQL, Oracle, SQL Server, Jenkins, ...   
  • zintegrowanych rozwiązań GED : Alfresco, OpenText Livelink, IBM Filenet, Nuxeo, Sharepoint, ... 
  • wyszukiwarek: PolySpot, Exalead, Sinequa, XMetaL, Arbortext, …
 
Rodzaj umowy : Umowa o pracę na czas nieokreślony (CDI)